അടയാളവാക്കുകൾ : 1; ഫലങ്ങള്‍ : 3; പ്രവര്‍ത്തനസമയം : 0.00349 സെ.
ഫലം n° #1 - Al-Qadr 2
[ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ] - القدر 1
[ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ] - القدر 3


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 598 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 19 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Qadr ( The Power) n° | 97 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 25 ആയത്തുകള്‍ | 5
ഫലം n° #2 - Al-Qadr 1
[ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ] - العلق 19
[ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ] - القدر 2


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 598 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 21 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Qadr ( The Power) n° | 97 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 25 ആയത്തുകള്‍ | 5
ഫലം n° #3 - Al-Qadr 3
[ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ] - القدر 2
[ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ] - القدر 4


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 598 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 6 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 20 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Qadr ( The Power) n° | 97 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 25 ആയത്തുകള്‍ | 5