അടയാളവാക്കുകൾ : 2; ഫലങ്ങള്‍ : 2; പ്രവര്‍ത്തനസമയം : 0.00311 സെ.
വാക്കുകള്‍ 2 السماوات السبع
സംഭവങ്ങള്‍ 185
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 5
സംഭവങ്ങള്‍ 182
ആയത്തുകള്‍ 180
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 2 السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتُ
സംഭവങ്ങള്‍ 3
ആയത്തുകള്‍ 3
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 3 السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبُعُ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 2 سبع السبع +6 سبعون وسبع وسبعة سبعة سبعا سبعين
ഫലം n° #1 - Al-Muminoon 86
[ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ] - المؤمنون 85
[ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ] - المؤمنون 87


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 347 ഹിസ്ബ് | 35 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 18 മന്‍സില്‍ | 4 വാക്കുകള്‍ | 8 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 33 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Muminoon ( The Believers) n° | 23 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 74 ആയത്തുകള്‍ | 118
ഫലം n° #2 - Al-Israa 44
[ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ] - الإسراء 43
[ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ] - الإسراء 45


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 286 ഹിസ്ബ് | 29 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 15 മന്‍സില്‍ | 4 വാക്കുകള്‍ | 21 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 87 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Israa ( Isra) n° | 17 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 50 ആയത്തുകള്‍ | 111