Kata Kunci : 0; Keputusan : 253; Masa Jalan : 0.03716 s
Keputusan n° #3 - At-Takathur 6
[ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ] - التكاثر 5
[ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ] - التكاثر 7