occurances 3
ayates 3
vocalizations 1 وَأَعْلَمُ
derivations 3 وأعلم أعلم بأعلم
occurances 55
ayates 49
vocalizations 1 أَعْلَمُ
derivations 3 وأعلم أعلم بأعلم