occurances 2
ayates 2
vocalizations 1 بِأَعْلَمَ
derivations 3 أعلم بأعلم وأعلم