#1  

At-Tariq 12

[ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ] - الطارق 11

[ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ] - الطارق 13
Tentang ayat Halaman | 591 Hizb | 59 Rubu' | 1 juz | 30 Manzil | 7 Kalimat | 3 Huruf | 14 Lafadz-Lafadz Mulia | 0

Tentang Surat Surat | At-Tariq ( The morning star) Nomer | 86 Tipe | Meccan Urutan Turun | 36 Ayat | 17