#1  

Al-Humaza 7

[ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ] - الهمزة 6

[ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ] - الهمزة 8
アヤについて ページ | 601 ヒーズブ | 60 クォート | 1 ジュズ | 30 マンゼル | 7 言葉 | 4 文字 | 18 神聖な名前 | 0

スーラについて スーラ | Al-Humaza ( The Traducer) n° | 104 タイプ | Meccan 啓示順 | 32 アヤ | 9