വാക്കുകള്‍ 1 رَبٍّ
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 4
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 4 رَبِّ رَبُّ رَبَّ رَبٍّ

#1   Ya-Sin 58

[ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ] - يس 57

[ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ] - يس 59അധ്യായം: الجنة والنار വിഷയം: الجنة ഉപവിഷയം: الجنة وعمل أهلها
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 444 ഹിസ്ബ് | 45 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 23 മന്‍സില്‍ | 5 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ya-Sin ( Ya Seen) n° | 36 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 41 ആയത്തുകള്‍ | 83