വാക്കുകള്‍ 1 فإذا
സംഭവങ്ങള്‍ 87
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 2
സംഭവങ്ങള്‍ 87
ആയത്തുകള്‍ 85
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 2 فَإِذَا فَإِذًا
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 5 إذا أئذا فإذا وإذا أإذا
#1  

Al-Inshirah 7

[ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ] - الشرح 6

[ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ] - الشرح 8
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 596 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 13 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Inshirah ( Solace) n° | 94 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 12 ആയത്തുകള്‍ | 8
#2  

Abasa 33

[ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ] - عبس 32

[ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ] - عبس 34
അധ്യായം:أركان الإيمانവിഷയം:أسماء اليوم الآخر
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 585 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Abasa ( He Frowned) n° | 80 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 24 ആയത്തുകള്‍ | 42
#3  

An-Naziat 14

[ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ] - النازعات 13

[ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ] - النازعات 15
അധ്യായം:الجنة والنارവിഷയം:النارഉപവിഷയം:أسماء النار
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 583 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | An-Naziat ( Those who drag forth) n° | 79 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 81 ആയത്തുകള്‍ | 46
#4  

Al-Mursalat 8

[ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ] - المرسلات 7

[ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ] - المرسلات 9
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 580 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Mursalat ( The emissaries) n° | 77 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 33 ആയത്തുകള്‍ | 50
#5  

Al-Qiyama 7

[ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ] - القيامة 6

[ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ] - القيامة 8
അധ്യായം:أركان الإيمانവിഷയം:علامات الساعة
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 577 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 12 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Qiyama ( The rising of the dead) n° | 75 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 31 ആയത്തുകള്‍ | 40
#6  

An-Naziat 34

[ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ] - النازعات 33

[ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ] - النازعات 35
അധ്യായം:أركان الإيمانവിഷയം:أسماء اليوم الآخر
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 584 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 20 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | An-Naziat ( Those who drag forth) n° | 79 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 81 ആയത്തുകള്‍ | 46
#7  

Al-Qiyama 18

[ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ] - القيامة 17

[ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ] - القيامة 19
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 577 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 20 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Qiyama ( The rising of the dead) n° | 75 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 31 ആയത്തുകള്‍ | 40
#8  

Al-Muddathir 8

[ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ] - المدثر 7

[ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ] - المدثر 9
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 575 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Muddathir ( The cloaked one) n° | 74 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 4 ആയത്തുകള്‍ | 56
#9  

Ta-ha 20

[ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ] - طه 19

[ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ] - طه 21
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 313 ഹിസ്ബ് | 32 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 16 മന്‍സില്‍ | 4 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 20 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ta-ha ( Ta-Ha) n° | 20 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 45 ആയത്തുകള്‍ | 135
#10  

Al-Haaqqa 13

[ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ] - الحاقة 12

[ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ] - الحاقة 14
അധ്യായം:أركان الإيمانവിഷയം:علامات الساعة
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 567 ഹിസ്ബ് | 57 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 6 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 23 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Haaqqa ( The reality) n° | 69 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 78 ആയത്തുകള്‍ | 52