വാക്കുകള്‍ 1 الصمد
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 الصَّمَدُ

#1   Al-Ikhlas 2

[ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ] - الإخلاص 1

[ اللَّهُ الصَّمَدُ ] - الإخلاص 2

[ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ] - الإخلاص 3ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 604 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 2 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 9 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 1

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ikhlas ( Absoluteness) n° | 112 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 22 ആയത്തുകള്‍ | 4