വാക്കുകള്‍ 1 مَلَكٍ
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 7
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 7 مُلْكُ مَلَكٌ مُلْكِ مَلِكِ مَلِكٌ مَلَكُ مَلَكٍ

#1   An-Najm 26

[ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ] - النجم 25

[ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى ] - النجم 27ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 526 ഹിസ്ബ് | 53 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 27 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 18 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 65 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 1

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | An-Najm ( The Star) n° | 53 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 23 ആയത്തുകള്‍ | 62