വാക്കുകള്‍ 2 رب العالمين
സംഭവങ്ങള്‍ 191
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 5
സംഭവങ്ങള്‍ 130
ആയത്തുകള്‍ 126
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 4 رَبِّ رَبُّ رَبَّ رَبٍّ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 23 ربنا بربي بربكم أربابا ربكم بربه لرب لربك بربك ربهم لربها برب ربها لربهم ألربك لربكم ربكما لربه ربك أأرباب ربي رب بربهم
സംഭവങ്ങള്‍ 61
ആയത്തുകള്‍ 61
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 الْعَالَمِينَ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 5 العالمين عالم العلماء بعالمين علماء
#1  

Al-Haaqqa 43

[ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ] - الحاقة 42

[ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] - الحاقة 43

[ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ] - الحاقة 44
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 568 ഹിസ്ബ് | 57 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Haaqqa ( The reality) n° | 69 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 78 ആയത്തുകള്‍ | 52
#2  

Al-Waqi'a 80

[ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ] - الواقعة 79

[ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] - الواقعة 80

[ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ] - الواقعة 81
അധ്യായം:أركان الإيمانവിഷയം:ذكر الكتب السماويةഉപവിഷയം:القرآن الكريم
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 537 ഹിസ്ബ് | 54 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 27 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Waqi'a ( The Event) n° | 56 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 46 ആയത്തുകള്‍ | 96
#3  

As-Saaffat 182

[ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ] - الصافات 181

[ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] - الصافات 182

[ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ] - ص 1
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 452 ഹിസ്ബ് | 46 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 23 മന്‍സില്‍ | 6 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 19 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 1

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | As-Saaffat ( Those who set the ranks) n° | 37 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 56 ആയത്തുകള്‍ | 182
#4  

Ash-Shu'araa 192

[ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ] - الشعراء 191

[ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] - الشعراء 192

[ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ] - الشعراء 193
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 375 ഹിസ്ബ് | 38 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 19 മന്‍സില്‍ | 5 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 20 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ash-Shu'araa ( The Poets) n° | 26 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 47 ആയത്തുകള്‍ | 227
#5  

Al-Fatihah 2

[ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ] - الفاتحة 1

[ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] - الفاتحة 2

[ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ] - الفاتحة 3
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 1 ഹിസ്ബ് | 1 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 1 മന്‍സില്‍ | 1 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 18 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 1

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Fatihah ( The Opening) n° | 1 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 5 ആയത്തുകള്‍ | 7
#6  

Al-Jathiya 36

[ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ] - الجاثية 35

[ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ] - الجاثية 37
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 502 ഹിസ്ബ് | 50 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 25 മന്‍സില്‍ | 6 വാക്കുകള്‍ | 8 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 37 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 1

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Jathiya ( The Kneeling Down) n° | 45 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 65 ആയത്തുകള്‍ | 37
#7  

Ash-Shu'araa 23

[ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ] - الشعراء 22

[ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ] - الشعراء 23

[ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ] - الشعراء 24
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 368 ഹിസ്ബ് | 37 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 19 മന്‍സില്‍ | 5 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 21 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ash-Shu'araa ( The Poets) n° | 26 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 47 ആയത്തുകള്‍ | 227
#8  

Ash-Shu'araa 77

[ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ] - الشعراء 76

[ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ] - الشعراء 77

[ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ] - الشعراء 78
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 370 ഹിസ്ബ് | 37 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 19 മന്‍സില്‍ | 5 വാക്കുകള്‍ | 6 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 23 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ash-Shu'araa ( The Poets) n° | 26 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 47 ആയത്തുകള്‍ | 227
#9  

Ash-Shu'araa 16

[ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ] - الشعراء 15

[ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ] - الشعراء 17
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 367 ഹിസ്ബ് | 37 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 19 മന്‍സില്‍ | 5 വാക്കുകള്‍ | 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 32 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ash-Shu'araa ( The Poets) n° | 26 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 47 ആയത്തുകള്‍ | 227
#10  

At-Takwir 29

[ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ] - التكوير 28

[ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ] - الإنفطار 1
അധ്യായം:شعب الإيمانവിഷയം:تقديم المشيئة
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 586 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 8 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 32 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 1

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takwir ( The Overthrowing) n° | 81 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 7 ആയത്തുകള്‍ | 29