വാക്കുകള്‍ 1 تسقي
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1

#1   Al-Baqarah 71

[ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ] - البقرة 70

[ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ] - البقرة 72അധ്യായം: الأديان വിഷയം: اليهود ഉപവിഷയം: تكذيبهم وقتلهم للرسل
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 11 ഹിസ്ബ് | 1 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 1 മന്‍സില്‍ | 1 വാക്കുകള്‍ | 24 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 97 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Baqarah ( The Cow) n° | 2 തരം | Medinan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 87 ആയത്തുകള്‍ | 286