വാക്കുകള്‍ 1 وسبلا
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 وَسُبُلًا
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 15 سبيلنا سبلنا سبيلي سبيلك سبلا سبيل سبيلا السبيل لبسبيل السبيلا سبل السبل سبيله سبيلهم وسبلا
#1  

An-Nahl 15

[ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ] - النحل 14

[ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ] - النحل 16
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 269 ഹിസ്ബ് | 27 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 14 മന്‍സില്‍ | 3 വാക്കുകള്‍ | 11 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 49 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | An-Nahl ( The Honey Bees) n° | 16 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 70 ആയത്തുകള്‍ | 128