വാക്കുകള്‍ 1 ويسقى
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 وَيُسْقَى
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 16 يسقى تسقي ونسقيه ويسقى فيسقي وسقوا نسقيكم نسقي فأسقيناكموه ويسقون ويسقين يسقون لأسقيناهم فسقى وأسقيناكم سقيت
#1  

Ibrahim 16

[ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ] - إبراهيم 15

[ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ] - إبراهيم 17
അധ്യായം:الجنة والنارവിഷയം:النارഉപവിഷയം:الأعمال التي توجب دخول النار
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 257 ഹിസ്ബ് | 26 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 13 മന്‍സില്‍ | 3 വാക്കുകള്‍ | 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 25 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ibrahim ( Abraham) n° | 14 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 72 ആയത്തുകള്‍ | 52