വാക്കുകള്‍ 1 وَمَلَائِكَتُهُ
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 3
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 3 وَمَلَائِكَتِهِ وَمَلَائِكَتُهُ وَمَلَائِكَتَهُ

#1   Al-Ahzab 43

[ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ] - الأحزاب 42

[ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ] - الأحزاب 44ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 423 ഹിസ്ബ് | 43 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 22 മന്‍സില്‍ | 5 വാക്കുകള്‍ | 13 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 65 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ahzab ( The Coalition) n° | 33 തരം | Medinan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 90 ആയത്തുകള്‍ | 73