പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.30047 നിമിഷങ്ങള്‍)
#7

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ibrahim 48 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ] - إبراهيم 48