പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.00260 നിമിഷങ്ങള്‍)
#1

-ന്റെ വിശദീകരണം ( At-Taghabun 13 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ] - التغابن 13