പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.24639 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #6

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Sad 15 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Raza Khan - en


[ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ] - ص 15

ഫലം n° #7

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Ra'd 10 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Raza Khan - en


[ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ] - الرعد 10

ഫലം n° #10

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-An'am 160 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Raza Khan - en


[ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ] - الأنعام 160