പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.39163 നിമിഷങ്ങള്‍)
#5

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Hud 39 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് English Transliteration - en


[ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ] - هود 39