പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.08779 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #6

-ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nur 26 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Hasan al-Fatih Qaribullah and Ahmad Darwish - en


[ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ] - النور 26