പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.40913 നിമിഷങ്ങള്‍)
#1

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ibrahim 40 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ] - إبراهيم 40