പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.00113 നിമിഷങ്ങള്‍)
#1

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-An'am 86 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ] - الأنعام 86


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 875 രചയിതാവ് | Mohammad Habib Shakir ഭാഷ | English