പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.00461 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #4

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Rum 35 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Ali - en


[ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ] - الروم 35


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 3444 രചയിതാവ് | Ahmed Ali ഭാഷ | English
ഫലം n° #6

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-Anbiyaa 36 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Ali - en


[ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ] - الأنبياء 36


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 2519 രചയിതാവ് | Ahmed Ali ഭാഷ | English
ഫലം n° #7

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-Anbiyaa 36 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abul Ala Maududi - en


[ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ] - الأنبياء 36

ഫലം n° #8

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Muhammad 20 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Ali - en


[ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ] - محمد 20


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 4565 രചയിതാവ് | Ahmed Ali ഭാഷ | English
ഫലം n° #9

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Muhammad 20 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Wahiduddin Khan - en


[ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ] - محمد 20