പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.40856 നിമിഷങ്ങള്‍)
#3

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-Israa 78 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ] - الإسراء 78