പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.00079 നിമിഷങ്ങള്‍)
#3

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-Israa 11 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ] - الإسراء 11