പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.00421 നിമിഷങ്ങള്‍)
#4

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Az-Zumar 54 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ] - الزمر 54