occurances 55
ayates 49
vocalizations 1 أَعْلَمُ
derivations 3 وأعلم أعلم بأعلم