പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.29442 നിമിഷങ്ങള്‍)
#1

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Az-Zukhruf 52 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ] - الزخرف 52

#2

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ta-ha 113 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ] - طه 113